MO teatteri | Teoksia, ohjauksia, lyhytelokuvat Osku Leinonen Masha Salangina

MO TEATTERI ESITYKSET, TYÖPAJAT SEKÄ ESITYKSELLISET TAPAHTUMAT

"Toteutamme esityksiä ja ohjaustöitä erilaisille ryhmille monenlaisiin tilaisuuksiin ja ympäristöihin. Teemme mielellämme yhteistyötä muusikkojen, valokuvaajien, opistojen, teattereiden, taidegallerioiden ynnä muiden tahojen kanssa."
MO teatteri, yhteistyössä valokuvaaja Anna Tervahartialan kanssa. Osku Leinonen ja Masha Salangina

ESITYKSET JA OHJAUSTYÖT, SEKÄ VALOKUVA- VIDEOTAIDE- JA LYHYTELOKUVAT

MO teatteri luo ja esittää ainutlaatuisia teoksia, jotka saavat inspiraationsa luonnosta, myyteistä, unista ja vahvasta nyt-hetken kokemisesta. Teoksissa yhdistyy Butoh, fyysinen teatteri sekä video- ja visuaaliset taiteet. Teatterin ovat perustaneet Osku Leinonen ja Masha Salangina 2009. MO teatteri toimii perheteatterina, ja sen kotipaikkana on Taidetila Pelto Tampereella. Katso valokuvakansiomme butoh-esityksistä, työpajoista ja tapahtumista.

KOHDATA IHMINEN

Ohjaamisen tavoitteena on kohdata ihminen, mahdollistaa omuus; auttaa löytämään ihmisen fyysiset, henkiset ja emotionaaliset mahdollisuudet erityisellä ja rikkaalla tavalla. Jokainen ihminen ja jokainen hetki on lopultakin omanlaisensa, mutta osana yhteistä kokemusmaailmaa.

Kokemusten läsnä olevan kokemisen kautta ihmisestä ja esiintyjästä tulee hetken potentiaalin esiin kutsuja, mahdollistaja: vapaampi onnistumisen käsitteestä, suorittamisesta ja sosiaalisesta lihasta. Ihminen kasvaa erittelystä kohti eheytymistä, kohti omaa, itsenäistä luovuuttaan.

Esitykset ja kohtaamiset tulevat löydettäväksi, niillä on oma arvo ja sellaisuus. Esitysten ja kohtaamisten annetaan hengittää, seisoa omilla jaloillaan – ne lähentyvät tapahtumista.

KUTSU MEIDÄT

Voit kutsua ryhmäämme MO teatteria esiintymään tai osallistumaan esimerkiksi yhteistyöprojektiin, lyhytelokuvaan, taidenäyttelyyn, valokuvaprojektiin, yhteistyökeikalle muusikon kanssa, tai festivaaleille, sekä toteuttamaan butoh-työpaja sekä esityksellinen tapahtuma.

BUTOH, BUTOH-TANSSI, BUTOH-TYÖPAJAT

Butoh-tanssi, kuvia työpajoista, kursseista ja osallistujien esityksistä. MO teatteri, Osku Leinonen ja Masha Salangina
Butoh on kehollista harjoittelua
Butoh on mielikuvia
Butoh on palaamista alkuun
Butoh on tilan ja ajan kiteyttämistä
Butoh on sisäisen tilan laajentamista
Butoh on tanssia ilman ennalta annettua muotoa
Butoh on energian ja muodon löytämistä

Butoh'lla on voima raottaa maailmoja, joiden luulimme olevan saavuttamattomissa, unohtaneet, tai joiden olemassaolosta emme vielä tienneet. Avaimena on kuuntelu, herkistyminen vuorovaikutukselle ja kanssakäymiselle. Ovena on meidän oma ruumiimme. Mitä enemmän tunnet, sitä enemmän ymmärrät.

Vuoroin vaikuttaa ja vaikuttua; avautua hetkelle ja löytää suuntia, sallia sisäisen intuition ääni ja tieto.

Kanssa käyminen; Voimme Hakea jotain kaipaamaamme, voimme Astua mielikuvan avaamaan maailmaan, voimme Ruveta tekemään ruumiillista työtä, voimme Toimia yhdessä, voimme sallia asioiden Tapahtua, saatamme Poiketa toisten luomassa hetkessä, saamme Kelvata ja enemmänkin, voimme hätääntymättä Kulkea tietämättömyydessä, tulemme Siirtymään hetkestä toiseen, annamme liikkeemme, energiamme ja mielemme Suuntautua. Tärkeää on myös Käyskennellä hetki aivan hiljaa.

"Tutkitaan liikettä ja liikkumattomuutta, aikaa ja tilaa sekä sitä mistä kaikki alkaa; mikä on pienin muutoksen, muodon rikkoutumisen (ja uuden syntymisen) hetki, jonka voi tavoittaa. Saada jotain alulle, luovalle idulle, pieni kivi polulle."

KEVÄT 2015: BUTOH.NAME MYTHOPOETIC THEATRE

Seitsemän polkua, seitsemän porttia, seitsemän maailmaa – lähes seitsemän vuotta on kulunut siitä, kun aloitimme yhteisen tanssimme ja perustimme vapaan teatteriryhmän nimellä butoh.name Mythopoetic Theatre.

Esiintyen hurjasti, kokien monia maisemia, tiloja ja muotoja, mennen lävitse valon ja hämärän, me kasvoimme rakastamalla, luottamalla ja irti päästämällä. Nyt, on aika jälleen muuntua, päästää irti. Aika uusille teille, väylille läpi toisenlaisten porttien, aika kokea tuntemattomia maailmoja!

Uusi kevät innosti meitä etsimään uuden nimen teatterillemme. Uusi nimi on kuin varovaisesti esiin nouseva kukan nuppu; millainen kukka tulee kukoistamaan, mitä tulee kasvamaan? Miten voimme, huolenpidolla ja rakkaudella, kultivoida taidetta, itseämme ja energiaa, kaikkea hyvää vapauttaen?

MO...pilkahdus ajassa
MO...hengähdys, tapa toimia
MO...kosmoksen humina

MO on myös teatterimme uusi nimi

MO kasvaen ja avautuen kohti maailmaa
kohti tosi-itseä, tietoisina olentoina
MO jatkaa kukoistamistaan ja tanssiaan
MO Masha ja Osku

Lämpöä ja valoa,
MO teatteri
2015

MO TEATTERIN JULKAISUJA

Ajatus
Taide ja harjoittelu ovat luontevimmillaan tarjoamassa eheyttäviä kokemuksia, hyvän ja huonon tuolla puolen. Vailla arvottamista tai odotuksia onnistua kokemaan tai tekemään oikein. Tätä on hyvän taide.
Osku Leinonen
YHTEYS
Osku Leinonen
045 318 5117
oskuleinonen@gmail.com
Butoh-tanssija ja -opettaja, Terveys Qigong -ohjaaja, näyttämötaiteilija ja komeettalainen
Osku & Masha
MO teatteri luo ja esittää ainutlaatuisia teoksia, jotka saavat inspiraationsa luonnosta, myyteistä, unista ja vahvasta nyt-hetken kokemisesta.
Alt image
MO teatteri, logo, Osku Leinonen ja Masha Salangina
LAHJOITUKSET TOIMINNALLE
Taidetila Pelto
Pirkankatu 1
Mariankadulta (24) sisäpihalle
33230 Tampere
Suomi
Taidetila Pelto, logo, Tampere
Valitse kohde
Taidetila Pelto
Mariankatu 24, Tampere, Finland