Mediasuunnittelija ja taidevalokuvaaja

Fyysinen teatteri, Butoh-tanssi, Qigong, esittävät taiteet, kuvanmuokkaus, valokuvaus, sosiaalinen media, tapahtumien tekijä.

"Sinulla on kyky nähdä kauneutta ja ikuistamisen arvoisia pintoja, valoja sekä hetkiä sellaisissakin asioissa, esineissä ja kohteissa, joita muut eivät ehkä osaa katsoa samoin. Tämä edellyttää henkisyyttä ja taitoa katsoa pintaa syvemmälle; pysähtyä ja aistia asioita ja kerroksia, tunnetiloja, hetkiä sekä sielua paitsi nykyhetkestä, myös menneisyydestä - kenties myös tulevaisuudesta..."

UUTTA 2021 alkaen: toimin kehitysvammaisten ohjaajana, ja tämä työ on vienyt menneessään. Äärettömän antoisan ja tärkeän arkiohjaamisen ohessa olen muun muassa ohjannut liikkeellisiä harjoitteita (qigong ja butoh/mielikuvat) teatteritekniikoita sekä tehnyt valokuvaukseen liittyviä projekteja. Mahtavaa! Työ jatkuu ja kehittyy...

Läsnäolo ja kuuntelemisen taito

Biografia Osku Leinonen on Tampereella asuva freelance-taiteilija, taidevalokuvaaja ja kuvankäsittelijä. Leinonen on tiedottaja, mediasuunnittelija, somemarkkinoija, tapahtumantekijä ja yksi talon isännistä Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistyksen Rakennuskulttuurikeskus Piirussa, Tampereen Pispalassa, kesään 2020 saakka. 2019-2020 Leinonen opiskelI media-alan ammattitutkintoa.

Taustaltaan Leinonen on fyysisen teatterin tekijä. Ammatilliset tutkinnot teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) sekä sosionomi (AMK). Hän on Butoh-tanssija ja -opettaja, joka työskentelee monipuolisesti kulttuurin, visuaalisen taiteen, tapahtumien ja ohjaamisten parissa.

Leinonen on kouluttautunut Terveys Qigong -ohjaajaksi Suomen Terveys Qigong -liiton Terveys Qigong (Jian Shen qigong) ohjaajakoulutuksessa v. 2014-16.

Video CV Osku Leinonen

Tässä uusin Video CVni, ole hyvä.

Butoh ja qigong

Butoh ja qigong täydentävät hedelmällisesti toisiaan: Butoh-tanssi kasvaa ei-muodosta kohti muotoa, Terveys Qigong muodosta kohti ei-muotoa. Yhteisenä tavoitteena on optimaalinen keho (juuri nyt olemassa olevassa elämätilanteessa saavutettavissa oleva), sekä eheä ja eheytyvä itse (osa-alueina muun muassa energia-tasapaino, hyvinvointi, onnellisuus ja tasapainoinen elämä, harmonia). Reiki on ihmisenä kasvamisen menetelmä sekä erinomainen tekniikka hoitaa itseä ja kanssaihmisiä yhteisessä, jaetussa vuorovaikutuksen hetkessä.

"Käsitteeni hyvän taide kuvaa hahmotelmaani sellaisesta taiteesta, taidekokemuksesta ja harjoittelusta, jolla on tekijälleen sekä kokijalleen mahdollinen eheyttävä vaikutus. Omassa hyvän taiteessani ja toiminnassani kohtaavat Butoh-tanssi, Qigong sekä valokuvaus, joissa tavoittelen putsattua hyvän hetkeä, sellaisuuden ilmenemistä monissa muodoissaan."

"Taiteen sekä kehon ja mielen harjoittelun tulisi kannustaa ihmistä kohti omaa potentiaaliaan, onnellista, eheää ja kokemuksellista, esteettis-eettistä elämää. Keskeisintä on läsnäolo ja kuuntelemisen taito, jotta oivalluskykymme siitä, mitä on, kasvaisi."

 Drop Images Here 

Qigong Tahmelan rannalla, Osku Leinonen
Osku ja Masha, Etyde
Osku ja Masha, Revonkylässä
Masha juoksee niityllä
Butoh työpajasta 2017, Osku Leinonen
Kurpitsatalon Lastenmaalla Osku Leinonen
Outokummussa, Masha ja Osku
Omenapolulla Tahmelassa, Qigong
Puuta vasten mietteliäs Osku
Valkeakosken kaupunginteatterissa, Osku Leinonen
Kuvajainen, kuvajainen, Tampereella
Jossain Pietarin saarella, vanhan rakennuksen sisällä, Osku Leinonen

Fyysinen teatteri

Fyysisen teatterin ammatin Leinonen oppi taiteellista työtä tekemällä ja kouluttautumalla muun muassa Adam Dariuksen ja Kazimir Kolesnikin The Mime Centre’n Total Theatre Training- koulutusohjelmassa vuosina 2004 ja 2005, Helsingissä, ja ollen Dariuksen yksityisoppilaana useamman vuoden ajan. Ammattitaitoa syvensi monipuoliset opetustehtävät ja esitystaiteiden kokemuksellinen tutkiminen. Muutaman vuoden ajan Leinonen harjoitteli myös Sirkus Helsingin tunneilla akrobatiaa.

Vuosina 2002-2008 Leinonen työskenteli monitaiteellisessa ammattiteatteriryhmässä PerformanceSirkuksessa, tehden viisi vuotta, suurella sydämellä, katuteatteria, naamioteatteria, nykymimiikkaa, lastenteatteria, draamapedagogisia esityksiä sekä sirkusteatteria. Katuteatteri oli ryhmän erityiserikoisuus, ja suomessa toiminta oli melko ainutlaatuista. Työtehtävinä esiintymisen lisäksi olivat myös ohjaukselliset sekä tuotannolliset työtehtävät sekä uusien esiintyjien kouluttaminen.

Butoh-tanssi

Vuonna 2007 Leinonen tutustui Butoh-tanssiin. Vuoden 2008 alusta hän ryhtyi kouluttautumaan ja esiintymään Pietarilaisessa Odddance Theatre ryhmässä Venäjällä ja Suomessa, jota luotsaavat Natalia Zhestovskaya ja Grigory Glazunov. Heidän lisäkseen Leinonen on oppinut lähestymään Butoh'n monia puolia muun muassa Masaki Iwanan, Katsura Kan’in, Aki Suzukin, Atsushi Takenouchin sekä Ken Main vaikutuksella. Vuonna 2009 Leinonen perusti yhdessä visuaalisen taiteilijan Masha Salanginan kanssa itsenäisen butoh.name Mythopoetic Theatre ammattiteatteriryhmän (MO teatteri). butoh.name on toteuttanut lukuisia esityksiä sekä lyhytelokuvia Suomessa sekä Venäjällä.

Butoh'n opettaminen

Butoh’n opettamisen Leinonen aloitti jo varhaisessa vaiheessa siihen tutustuttuaan; hän koki Butoh’n hyvin senkaltaiseksi mitä kohti hän oli jo ollut menossa, omine kokemuksineen ja tutkimuksineen, ja minkä hän oli aiemmin esiintyessään ja kouluttaessaan kokenut tärkeäksi. Leinoselle Butoh on antanut erityisesti herkkyyttä vuorovaikutukseen ja ymmärrystä kehon mekaniikasta. Lisäksi kehon, mielen, ajan, energian ja tilan yhdenvertaisuus ja samanaikaisuus on tullut lähestyttävämmäksi, omien kokemusten kautta.

“Lähestyin vuosien saatossa omaa, hitaan akrobatian käsitettäni, jopa lajia, josta näin jälkikäteen tarkasteltuna löytyy paljon samaa, mitä Butoh’sta: pyrin häivyttämään tekijän, siis tuon oudon minän, sekä teon. Hitaudella pyrin sulattamaan muodon pois, jottei teknistä liikesuoritusta, temppua, olisi enää olemassa. Jäljelle jäisi vain tapahtuva liike, läsnäolo ja energia. Pyrin erottautumaan esiintymisestä ja esillä olemisesta lähemmäksi silkkaa olemista ja hetken tapahtumista, yhdistäen kokemuksen ja intention. Tavoittelin minättömyyttä taiteessa ja teossa, jotta vuorovaikutus, yhteys katsojaan ja katsojan omaan maailmaan, elämäntarinaan, olisi mahdollisimman kirkas ja ennakoimaton.”

Osku Leinonen 2012: Butoh, ihmisen matka kohti Hyvän taidetta

Muita kokemuksia

Sosionomiksi valmistuttuaan vuonna 2000 Leinonen on aiemmin urallaan tehnyt töitä muun muassa lasten- ja nuorisokoteihin, taiteellisen työn ohella. Leinonen on toiminut myös ohjaajana Aspa-koti Metsätuvassa, joka tarjoaa vammaispalvelulain mukaista, ryhmämuotoista ja monipuolista päivätoimintaa aivovammaisille ihmisille. Näyttämötaiteet ja sosiaalialan työt ovat kulkeneet kauniilla tavalla rinnakkain, toisiaan tukien ja rikastuttaen. Kaiken kaikkiaan kyse on molemmilla alueilla lopultakin ihmisen kohtaamisesta, vuorovaikutuksesta ja kasvamisesta itsensä syvempään tuntemiseen.

Tästä eteenpäin, lisää tutkittavaa
Qigong/Chi kung

Jos haluat tietää lisää maailmalla yhä suositummaksi kasvavasta Qigong (chi kung) terveysliikunnasta, katso etusivun Ajankohtaista-osio, sekä sivut Terveysliikunta Qigong ja Videot Terveys Qigong Sarjoista.

Butoh-harjoittelu

... jos haluat tietää lisää vavahduttavasta Butoh-harjoittelusta, jossa eletty elämä, ruumis sekä mieli kutsutaan yhteen hetkeen, katso sivu Butoh.

Valokuvaus, kuvankäsittely ja seinätaide 2019

… jos olet kiinnostunut valokuvauksesta ja kuvanmuokkauksesta tai jos sinulla on valokuviin liittyvä ongelma, katsasta Valokuvaus -sivu.

Butoh-esitykset ja biografia

… jos haluat tietää töistäni, katso Biografia, Esityskuvia-sivut, Elokuvat ja MO Teatteri. Ehdota esiintymistä, ohjaustyötä tai muuta yhteistyötä, tai kysy tilaustunteja ja -työpajoja.

Yhteiskäyttöinen monitoimitila Taidetila Pelto

... jos etsit Taidetila Peltoa, katso Tilavuokraus ja Kalenteri.

Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan viikkotunneille, työpajoihin, esityksiin ja tapahtumiin.

Myytit kuvakirja

Kuvakirja Myytit – tarinoita omasta elämästä löytyy englanninkielisenä versiona Myths - stories within oneself. Katso video Myths.

Instagram

Ajatus

Taide ja harjoittelu ovat luontevimmillaan tarjoamassa eheyttäviä kokemuksia, hyvän ja huonon tuolla puolen. Vailla arvottamista tai odotuksia onnistua kokemaan tai tekemään oikein. Tätä on hyvän taide.

Yhteys

Laita viesti, ole hyvä

Ohjaaja ja Taidevalokuvaaja

Esiintyjä-ohjaaja soveltavan taiteen ja -teatterin kentällä. Taidevalokuvaaja. Butoh-tanssija, Qigong-ohjaaja (terveysliikuntaa).

Kuten muutkin sivustot, tämäkin keräilee perustietoa käynnistäsi, jotta selailu olisi sujuvaa. Kiitos yhteistyöstä!